För företag

Varför anlita oss?

Genom att vi känner våra kunders behov och våra kandidaters kompetens kommer vi att lyckas. För att lösa en kunds behov behöver vi få inblick i verksamheten. För att presentera de främsta i branschen måste vi attrahera dem och veta vad de drömmer om.

Vi arbetar verksamhetsinriktat och vill skapa mervärde för våra kunder. Vårt arbetssätt är strukturerat med kvalitetssäkring och effektivitet som nyckelord. Vi levererar kvalitet till våra kunder. Och vi är effektiva när vi gör det. Men det tar tid att bygga relationer. Därför är vårt nätverk och vår fingertoppskänsla helt avgörande.

Vi är specialisterna som arbetar på uppdrag av företag och advoktbyråer inom olika branscher som vill ha ett kvalitetssäkrat, snabbt och kostnadseffektivt genomfört uppdrag. Vi vet att rätt kompetens är en kritisk framgångsfaktor och vi hjälper er att hitta rätt kompetens genom en effektiv rekryteringsprocess. Vi arbetar både med search och urvalsrekrytering och kan erbjuda ett flertal testverktyg. Flexibiliteten innebär att vi tillämpar olika rekryteringsmetoder, ofta i kombination med varandra, och förstärker kunden just när och där denne vill och behöver. Det sistnämnda betyder att vi också tar oss an avgränsade delar i en rekryteringsprocess.

Vi på von Feilitzen & Partners har alla en gedigen bakgrund, med akademiskutbildning och arbetslivserfarenheter från olika branscher. Som konsulter har vi mångårig erfarenhet av yrkesområdet och vi är alla utbildade och licensierade för att arbeta med förekommande tester och arbetspsykologiska formulär.

Vi har ett flertal återkommande kunder och för dem rekryterar vi vanligtvis samtliga tjänster som ska tillsättas. Referenser