Karriärutveckling

Vi utformar och genomför individuellt anpassade program för karriärutveckling

Karriärutveckling kan tillämpas både i utvecklings- och avvecklings­situationer. Det övergripande syftet är att stödja individen i processen med att hitta ett nytt arbete eller en ny sysselsättning, inom eller utanför den egna organisationen. Programmens innehåll, omfattning och metodik varierar med hänsyn till rådande sammanhang och behov. Stående inslag är att individen får hjälp med att inventera sin kompetens samt sina egenskaper, drivkrafter, mål och möjligheter och – inte minst – hjälp med aktivitet för att nå målen.