Second opinion

Behöver ni hjälp med beslutsunderlag inför en anställning?

Tjänsten ger en objektiv bedömning av potential, styrkor och utvecklingsbara sidor inför en anställning eller ny tjänst i företaget. Det ger ett kompletterande beslutsunderlag. Vi grundar rekommendationer på djupintervju och arbetspsykologisk testning med instrument som har en vetenskaplig grund för att förutsäga framgång i arbetslivet.

Tjänsten innehåller följande moment:

  • Kravspecifikation – avstämning av kravprofil och test
  • Bokning av intervju och genomförande av djupintervju
  • Testning och återkoppling till kandidat och beställare
  • Referenstagning
  • Sammanställning av rapport – beslutsunderlag

Avrapportering sker muntligt eller skriftligt efter överenskommelse.