Integritetsskyddspolicy

Kort sammanfattning av viktiga riktlinjer avseende GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen, Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter PUL (personuppgiftslagen).

I von Feilitzen & Partners integritetspolicy kan du läsa i detalj om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

  • Von Feilitzen & Partners strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.
  • Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation eller CV.
  • Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning.
  • Personuppgifter som är klassificerade som känsliga kommer bara behandlas efter inhämtande av ett särskilt samtycke från dig. Vi avråder våra kandidater att delge information som kan vara känslig.
  • Vi behåller dina personuppgifter i våra interna system i även efter avslutad rekryteringsprocess eller i samband med ledarskapsprogram baserat på samtycke eller intresseavvägning.
  • Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

Ändamålet med insamlingen av dina personuppgifter är att vi hos von Feilitzen & Partners ska kunna fullfölja vårt tjänsteuppdrag. Dina uppgifter samlas in för att kunna hantera ansökning till utlyst tjänst samt för att ha möjlighet till kommunikation angående sökt tjänst.

INTEGRITETSPOLICY

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN?

Vår policy beskriver hur von Feilitzen & Partners AB (fortsättningsvis ”VFP” eller ”vi”), som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till kunder (potentiella och befintliga), leverantörer och kandidater.

VFP har följande organisationsnummer och kontaktuppgifter: Organisationsnummer: 556793-5746
Adress: Nybrogatan 39, 6 tr, 114 39 Stockholm
Telefon: 073-540 57 07

Hemsida: www.vonfeilitzen.se

Frågor och synpunkter angående denna policy eller VFP behandling av personuppgifter ställs till VFP genom användande av kontaktuppgifterna ovan eller direkt till vår GDPR-ansvarige:
Rosita von Feilitzen

Telefon: 073-540 57 07 E-post: rosita@vonfeilitzen.se

Vi strävar efter att värna om individens integritet och att du skall vara säker på att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi arbetar i enlighet med gällande lagar, det vill säga fram till den 25 maj 2018 personuppgiftslagen (”PUL”) och därefter den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), med kompletterande nationell lagstiftning, som träder i kraft den 25 maj 2018.

Policyn förklarar hur och varför VFP samlar in och hanterar personuppgifter rörande sina potentiella och befintliga kunder, leverantörer och kandidater. Den beskriver också dina rättigheter gentemot VFP och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempel på detta är namn, kontaktinformation, personnummer, foto, mobilnummer eller mailadress. Ditt CV utgör ett tydligt exempel på personuppgifter där din arbetslivserfarenhet, styrelseuppdrag, medlemskap organisationer, utbildning, betyg från utbildningar och arbeten, samt språk och andra färdigheter framgår.

Vi avråder våra sökanden att delge känslig information som rör hälsa, religiös, politisk och filosofisk övertygelse, etniskt ursprung, fackligt medlemskap samt uppgifter om könstillhörighet. Om vi tillhandahåller information som vi anser vara känslig kan vi med ditt godkännande be om att få radera eventuella personuppgifter.

HUR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OCH VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Policyn gäller för alla personuppgifter som behandlas av VFP och som är att hänföra till VFP potentiella och befintliga kunder, leverantörer eller kandidater. I samtliga av dessa relationer kommer VFP att inhämta, registrera, lagra, organisera, bearbeta, sammanställa, använda, presentera, radera eller på andra sätt behandla personliga uppgifter.

Information samlas i regel in genom att du själv delger oss den men den kan kompletteras med offentliga register eller externa källor. Den information som samlas in är; namn, bostadsadress, e-postadress, mobilnummer och du kan även välja att delge information om kompetens och tidigare erfarenhet genom ditt CV. Även testresultat kan förekomma om det är aktuellt för tjänsten.

Dina personuppgifter kommer att behandlas internt och vi kan även komma att dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som anlitas för att utföra tjänster för vår räkning.

VARFÖR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Ändamålet med insamlingen av uppgifterna är att vi ska kunna fullfölja vårt tjänsteuppdrag. Dina uppgifter samlas in för att hantera ansökningar till utlyst tjänst samt för kommunikation kring aktuella tjänster.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst radera din profil hos oss vilket du kommer att kunna göra enkelt på vår hemsida. Du kan även begära att vi raderar de personuppgifter som vi samlat in om dig vilket innebär att all information om din profil försvinner ur vårt system.

Det finns dock ett undantag till radering och det gäller om du deltagit i en rekryteringsprocess vilket innebär att vi måste med hänvisning till Diskrimineringslagen, spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess.

Om du har lämnat ett samtycke till att vi får behålla dina personuppgifter även efter avslutad rekryteringsprocess kommer de att finnas kvar i våra interna system i 36 månader.

Vår Integritetspolicy kommer kontinuerligt att uppdateras. När detta sker kommer det att uppdateras och dateras på vår hemsida.

Om du har några frågor gällande denna policy och om dina uppgifter ber vi dig att kontakta oss enligt ovan.