Villkor angående personuppgifter

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din ansökan. De personuppgifter som lämnas här kommer enbart att användas för internt bruk av medarbetare hos von Feilitzen & Partners. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till våra kunder utan samtycke från dig.